24/7 bereikbaar
Wensenboekje voor uw uitvaart

Al uw uitvaartwensen in een wensenboekje

Het is een geruststellende gedachte dat uw uitvaart kan verlopen zoals u dat gewild zou hebben. Het vastleggen van uw uitvaartwensen kan daarom prettig zijn voor uzelf en uw naasten. Het kan houvast en rust bieden.

Om u hierbij te helpen hebben wij een overzichtelijk wensenboekje ontwikkeld met allerlei mogelijkheden en keuzes omtrent een uitvaart.

U kunt ons wensenboekje downloaden of aanvragen. Wanneer u buiten ons werkgebied woont en u wilt een wensenboekje aanvragen dan zijn hier kosten aan verbonden. Als u hierover meer informatie wilt dan kunt u contact met ons opnemen.

Het is goed uw nabestaanden te laten weten dat u een wensenboekje heeft ingevuld en waar u het bewaart.

Een passende uitvaart

Een passende uitvaart is een uitvaart die past uw persoonlijkheid en die, voor wat betreft de uitvoering, nog ruimte laat voor de wensen van uw nabestaanden.